Danuše Nerudová: „Důchodová a zdravotní reforma se musí řešit současně, a hlavně co nejdřív.“

Danuše Nerudová: „Důchodová a zdravotní reforma se musí řešit současně, a hlavně co nejdřív.“

Nad Českem tiká demografická bomba. Stárnutí populace bude v nadcházejících desetiletích představovat zásadní riziko pro udržitelnost veřejných financí. Výdaje státu budou zatíženy zejména růstem objemu vyplácených starobních penzí a také vzestupem výdajů na zdravotní péči. Profesorka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová proto politiky vyzývá, aby začali co nejdříve jednat. Detaily v novém dílu podcastu Diagnóza zdravotnictví.  

Její doménou je zejména důchodová politika, kde se angažuje jako předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Zároveň si ale uvědomuje, že sociální a zdravotní oblast jsou spojené nádoby a není možné řešit je separátně. „Koncem 50. let u nás bude kulminovat počet seniorů, takže bude problém nejen s vyplácením jejich penzí, ale samozřejmě i v dalších oblastech. A zdravotnictví bude jednou z nich. Pokud nic neuděláme, budeme trpět nedostatkem peněz na zajištění odpovídající péče, ale i nedostatkem zdravotníků a sociálních pracovníků,“ varuje profesorka Danuše Nerudová. Demografové počítají s tím, že v roce 2060 bude v Česku žít bezmála 3,2 milionu lidí v důchodovém věku a počet práceschopných a ekonomicky aktivních klesne na pět milionů. Na jednoho důchodce tak budou vydělávat ani ne dva lidé.

Za takové situace nebude možné nadále udržet solidární zdravotní systém tak, aby jím poskytované služby odpovídaly světovým standardům a byly dostupné aspoň v takové míře, na jakou jsme zvyklí dnes. České zdravotnictví totiž prakticky stojí a padá s úhradami od zdravotních pojišťoven. Zdravotní péči financuje a pokrývá téměř beze zbytku veřejné zdravotní pojištění a na rozdíl od jiných států máme jen velmi malou část zdravotních služeb hrazených přímo občany. „Je bezpodmínečně nutné uzákonit, jakým způsobem budou indexovány platby za státní pojištěnce. Tyto platby musí pokrývat náklady vzniklé poskytováním péče, jinak pojišťovny nebudou schopny hradit dostatečně kvalitní služby,“ říká Danuše Nerudová.

V Česku dnes nemáme zdravotní pojištění, pouze tak nesprávně nazýváme formu zdravotní daně. Za více než šest milionů lidí platí tuto daň stát, a to v minimální výši 1018 korun. Platby za tyto státní pojištěnce tvoří v případě VZP téměř polovinu jejich příjmů. Počet státních pojištěnců ovšem narůstá a během deseti let jich bude nejméně o jeden milion víc než dnes. Otázkou je, z čeho bude stát hradit zdravotní pojištění, když mu ubude ekonomicky aktivních, tedy daně odvádějících obyvatel. Podle profesorky Nerudové ale nejsou obavy z úplného krachu systému namístě: „Například důchody patří mezi mandatorní výdaje státního rozpočtu. Bude s nimi tedy počítáno i nadále, ale půjde na ně část peněz, které by mohly být účelně vynaloženy třeba právě v oblasti zdravotně-sociálních služeb.“ 

„Česko není vůbec připraveno na stárnutí populace a s tím související potřeby obyvatel. Stále si žijeme nad poměry, naše standardy jsou mnohem výš, než na co naše ekonomika vydělá. Tento stav musíme chtě nechtě začít řešit. Čím později s tím začneme, tím krvavější a dražší to bude. Je to úkol už pro příští vládu, která bude muset být nejen odvážná, ale také velmi kreativní. Ruku v ruce totiž bude muset řešit penzijní, sociální, zdravotní a také daňovou reformu,“ prohlašuje ekonomka Danuše Nerudová. 

Podcast diagnóza zdravotnictví můžete poslouchat ve všech nejrozšířenějších podcastových aplikacích – Spotify, Apple Podcasts, Youradio, Česképodcasty.cz a dalších. Nejdůležitější pasáže rozhovorů jsou v textové podobě k dispozici také na webové stránce www.diagnozazdravotnictvi.cz.

CP-253929