Zdravotní pojišťovny brzy vyčerpají své rezervy. Není jasné, zda a z čeho budou vytvářet nové

Zdravotní pojišťovny brzy vyčerpají své rezervy. Není jasné, zda a z čeho budou vytvářet nové

Vyčerpat všechny finanční rezervy zdravotních pojišťoven není rozumné. Tak reaguje ekonom Miroslav Zámečník na informaci ministra zdravotnictví Jana Blatného, že k vyčerpání všech peněz, které se v minulých letech podařilo získat lepším výběrem pojistného na zdravotním pojištění, dojde už za rok nebo rok a půl. Je to o polovinu kratší doba, než se kterou se původně počítalo.   

Ačkoliv je čerpání rezerv v současné pandemické situaci v obecné rovině správné, Miroslav Zámečník upozorňuje, že z těchto rezerv byly pojišťovnám překvapivě hrazeny například i covidové testy. „Pojišťovny by si měly udržet alespoň minimální úroveň zůstatků rezerv odpovídající alespoň ekvivalentu jednoho či dvou týdnů průměrných výdajů, aby byly schopny vykrýt výkyvy v hospodaření,“ dodává ekonom oslovený iniciativou Diagnóza zdravotnictví. Stát sice může v případě potřeby hospodaření pojišťoven podpořit zvýšením plateb za státní pojištěnce, ale to podle něj není nejvhodnějším řešením.

Nezodpovězenou otázkou zůstává to, jakým způsobem bude v budoucnu možné rezervy znovu vytvořit a jaký to případně může mít dopad na daňové poplatníky. „Sazby pojistného jakožto dominantní zdroj příjmu jsou vysoké a nebylo by vhodné je znovu zvyšovat. Takže zbývají platby za státní pojištěnce. Pokud se někdy odhodláme k reformě zdravotního pojištění, pak by mělo smysl přejít na dvousložkové pojistné, rozdělené do částky v korunách a procentuální, odpovídajícím způsobem snížené sazby. Tím lze posílit jednak soutěž mezi pojišťovnami, ale také motivaci pojištěnců, aby se starali o své zdraví a díky nějaké formě bonifikace dodržovali léčebný plán. Za porušení režimových opatření nebo prevence by naopak měli být postihováni,“ komentuje Miroslav Zámečník.

Otevírají se vrátka do šedé zóny?

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ubezpečil, že vyčerpáním rezerv nedojde k ohrožení zdravotní péče. Pojišťovny budou i nadále schopny dostát svým závazkům. Je pravdou, že když bylo v minulosti potřeba, přilily se peníze do zdravotnictví ze státního rozpočtu přímo. Není ale jisté, zda s takovou praxí můžeme počítat i do budoucna, protože všechny veřejné rozpočty mohou být v dalších letech velmi napjaté. S tím souhlasí jak ekonom Miroslav Zámečník, tak Ivana Plechatá z iniciativy Diagnóza zdravotnictví, která dodává: „Neobávám se toho, že by se české zdravotnictví zhroutilo, ale může jít o postupný, na první pohled neviditelný trend, kdy se může zhoršovat kvalita, bude plíživě posilovat šedá zóna plateb z kapes pacienta, poskytovatelům péče se nebudou zvyšovat paušály a inovace budou do systému vstupovat pomaleji nebo vůbec.“ 

Jednou může znovu přijít doba, kdy opět „vyhraje“ ten, kdo bude mít kamarády, bude nejvíc křičet nebo bude mít dostatek peněz na to, aby se nechal ošetřit mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Podle Ivany Plechaté na to pochopitelně doplatí zejména ti, co nemají dost peněz ani kamarádů ve zdravotnictví.

CP-220912