VOLEBNÍ SPECIÁL: Sociální model zdravotnictví podle KSČM

VOLEBNÍ SPECIÁL: Sociální model zdravotnictví podle KSČM

Jejich názory na zdravotnickou politiku jsou dlouhodobě neměnné. S odkazem na svou levicovou politiku chtějí zachovat solidární systém dostupný všem a všude za stejných podmínek, ideálně bez jakékoliv spoluúčasti. Nakolik je tento model schopný obstát v naší současné realitě a co je pro to potřeba udělat, prozradil host dalšího volebního speciálu podcastu Diagnóza zdravotnictví, stínová ministryně KSČM pro oblast zdravotnictví, paní Soňa Marková.

KSČM jde i do těchto parlamentních voleb s prakticky neměnným programem. Představitelé strany opakovaně prosazují čtyři stěžejní body: jedna zdravotní pojišťovna, státem spravovaná síť neziskových nemocnic, zabránění privatizaci a stop spoluúčasti pacientů. Minimálně v tom posledním vyšla dosluhující vláda komunistům vstříc, když tuto podmínku směnila za toleranci menšinového kabinetu. „V tomto ohledu byl vliv KSČM na vládu a naše zdravotnictví zcela zásadní. Ústavou garantovaný solidární systém poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče hrazený z veřejného zdravotního pojištění pro všechny občany budeme prosazovat i nadále,“ uvedla Soňa Marková.

Dosluhující vláda podle ní také částečně vyřešila dlouhodobé podfinancování systému, když byla epidemickými okolnostmi donucena zvýšit platby za státní pojištěnce. Za to podle Markové zaslouží pochvalu, byť by si komunisté představovali uzákonění automatické valorizace těchto plateb.

Na problematiku financování, respektive podfinancování systému, mají komunisté jasný názor: děje se tak už od roku 1990. Stínová ministryně zdravotnictví kritizuje, že je na péči vynakládáno mnohem méně peněž z veřejných finančních prostředků, než je tomu v okolních vyspělých zemích. Jedná se zhruba o 8 procent HDP. Odmítá proto obavy, že nejpozději do deseti let dojdou na udržení alespoň stávající kvality a dostupnosti zdravotní péče prostředky. „Zaprvé můžeme neustále rostoucí náklady řešit zvýšením výdajů a zadruhé vidíme také zajímavé možnosti úspor, například reorganizací celého systému,“ je přesvědčena Soňa Marková. Na argument, že populace stárne a bude tedy méně ekonomicky aktivních lidí, kteří budou generovat peníze pro státní pokladu reaguje tím, že se tento problém vyřeší dalším zefektivňováním práce. Jako příklad dobré praxe v oblasti úspor pak uvádí aktivní lékovou politiku Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta podle ní v roce 2020 dokázala vyjednáváním o cenách léků ušetřit miliardu korun.

Díky těmto krokům se podle Markové lze vyhnout jakýmkoli dalším snahám o vyšší spoluúčast pacientů nebo komerční připojištění, které je v rozporu s levicovým pojetím zdravotnictví jakožto veřejné služby, nikoliv hospodářské soutěže. My jsme pro solidární systém, který se dlouhodobě ukazuje jako úspěšný. „Takto nastavené zdravotnictví funguje velmi dobře, byť za cenu obětí zdravotníků a dalších subjektů. Důležité ale je, že je to systém pro lidi. Zdravotnictví nemá být ani pravicové, ani levicové. Je tu především pro pacienty, ne pro politiky,“ upřesnila Soňa Marková.

Prosazování jednoho názoru silou je špatně

Za největší nešvar několika předchozích vlád považuje stínová ministryně zdravotnictví KSČM nedostatek politické odvahy. „Všichni víme, jaké problémy ve zdravotnictví jsou, ale chybí vůle. Někdy zklame celá vláda, jindy ministerstvo. Problém je i ve složení zákonodárného sboru, kdy opatření neprojdou v podobě, v jaké byla navržena. Problém je tedy faktická realizace a také chybějící dlouhodobá koncepce a politický a společenský konsenzus,“ prohlašuje Soňa Marková.

Úpravy zdravotnické politiky České republiky nemusí být podle Markové nijak zásadní. O nutnosti změn ale musí být přesvědčeni lidé na všech úrovních a musí být prodiskutovány nejen na nejvyšší politické úrovni. Výrazné slovo by měli mít také pacienti, poskytovatelé a plátci zdravotních služeb. Minimálně KSČM si ale dál bude trvat na tom, že další spoluúčast pacientů nebo možnost komerčního zdravotního připojištění na nadstandardní péči nejsou vhodným řešením.

 

Podcast Diagnóza zdravotnictví s předními osobnostmi českého zdravotnictví a politiky můžete poslouchat ve všech nejrozšířenějších podcastových aplikacích –⁠ Spotify, Apple Podcasts, Youradio, Česképodcasty.cz a dalších.

 

CP-250239