VOLEBNÍ SPECIÁL: Sociálnědemokratická vize zdravotnictví

VOLEBNÍ SPECIÁL: Sociálnědemokratická vize zdravotnictví

Bez kvalitního, dostupného a moderního zdravotnictví se v 21. století neobejdeme. Tak zní první věta z volebního programu ČSSD pro blížící se parlamentní volby. Co strana navrhuje udělat pro to, abychom takové zdravotnictví skutečně měli a nakolik jsme teď tomuto ideálu vzdáleni? Zdravotnické vize ČSSD představil v podcastu Diagnóza zdravotnictví Robin Šín, lékař záchranné služby a černý kůň sociálních demokratů v této oblasti.

ČSSD už tradičně slibuje zajištění stabilního systému financování zdravotnictví, kterého chce dosáhnout zvýšením podílu celkových výdajů nejméně na 9 % HDP. Peníze chce na to získat například snížením počtu zdravotních pojišťoven ze současných sedmi na tři. Ušetřené miliardy korun mají být přímo investovány do zdravotní péče. Další prostředky se údajně dají najít v daňovém systému, kde sociální demokraté prosazují účinnější výběr daní a hovoří také o sektorových daních a nutnosti více zdaňovat bohatší lidi a firmy.

Prioritou je podle strany rozumné hospodaření a prioritizace. Do popředí zájmu se podle Robina Šína musí dostat lidé: „Musí skončit období vysokého investování do budov a vybavení a přehlížení potřeb zdravotnického personálu. Zdravotníci musí přestat hrát roli sponzorů systému.“ ČSSD slibuje, že do roku 2025 o polovinu navýší tarifní platy zdravotníků, aby je motivovala k práci v České republice. Svůj záměr chce navíc prosazovat plošně. Navýšení by se tedy mělo týkat i personálu v soukromých nemocnicích poskytujících akutní péči, pokud čerpají prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Privátní zařízení by se naopak měla podílet na poskytování lékařské pohotovostní služby.

Navzdory tomu, že dosavadní snahy nejsou nijak zvlášť úspěšné, chce strana budovat nové ordinace v odlehlejších regionech a dostat do nich nové praktické i zubní lékaře. Zároveň počítá se stárnutím populace a zavazuje se k tomu, že do roku 2025 zvýší o pětinu počet studentů lékařských fakult a zdravotnických škol. V programu nicméně ani nenaznačuje, jak chce obou cílů dosáhnout. 

Díky zastavení pravicových reforem jsme ustáli covid

Strana se dlouhodobě vymezuje proti takzvanému dvourychlostnímu zdravotnictví a odmítá kategorizovat pacienty podle jejich finančních možností. Jinými slovy, odmítá reformu systému směrem k navyšování spoluúčasti nebo možnosti nadstandardů či zdravotního připojištění. Za důležité považují sociální demokraté zabránění další privatizaci zdravotnických zařízení, a to zejména mezi poskytovateli akutní lůžkové péče. 

„Pokud by kdysi byla dotažena Julínkova reforma, měli bychom tu mnohem víc obětí covidové pandemie. Jsem přesvědčený, že by pacienti čekali na volná lůžka stejně, jako se to dělo v zemích jižních Evropy. Této situaci jsme se vyhnuli jen díky tomu, že jsme dokázali zabránit realizaci Julínkovy reformy,“ řekl ve volebním speciálu podcastu Diagnóza zdravotnictví lékař a západočeský politik Robin Šín. 

Lidé jsou spokojeni, systém tedy neměňme

ČSSD se odkazuje na to, že čeští pacienti údajně patří ke spokojeným, a není tedy třeba provádět zásadní změny, které by na ně měly přímý a často negativní dopad. „Co chceme změnit zcela zásadně, to je systém doplatků na léky. Pacient ani ošetřující lékař dnes neví, jak vysoký bude přesný doplatek v různých lékárnách. Chtěli bychom zavést povinnost lékáren zveřejňovat na internetu aktuální výši doplatku na jednotlivé léky a informaci, jaký lék ze stejné skupiny je bez doplatku hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Starších lidí by se podle mého doplatky neměly vůbec týkat,“ řekl Robin Šín. 

Cestu k udržitelnosti podle něj představuje také prevence. V tom se představy sociálních demokratů nijak neliší od dalších stran. V plánu jsou benefity pro lidi aktivně pečující o své zdraví i rozšíření preventivních programů hrazených ze zdravotního pojištění. „Jsme sice na špici OECD v preventivním vyšetřeních některých typů rakoviny, ale panuje tu velký rozdíl mezi bohatými a chudými. Ve srovnání s občany Evropské unie umírají Češi dvakrát více na kardiovaskulární onemocnění, zvyšuje se počet úmrtí na diabetes a na rakovinu umírá každý čtvrtý Čech,“ připomněl lékař Robin Šín. 

Podcast diagnóza zdravotnictví můžete poslouchat ve všech nejrozšířenějších podcastových aplikacích – Spotify, Apple Podcasts, Youradio, Česképodcasty.cz a dalších. Nejdůležitější pasáže rozhovorů jsou v textové podobě k dispozici také na webové stránce www.diagnozazdravotnictvi.cz.

CP-260047